Jäsenyys

Jäsenyys

Yhdistyksen jäsenmaksu on kalenterivuodelta 10e. Se oikeuttaa yhdistyksen tapahtumiin osallistumiseen, sen jäsenilleen tarjoamien palveluiden ja sessioluonteiseen soittotilojen käyttämiseen (Sessiolisenssit haetaan tapauskohtaisesti Vikke ry:n hallitukselta). Jäsenillä on myös oikeus osallistua sääntömääräisiin kevät- ja syyskokouksiin, jossa päätetään yhdistystä koskevista asioista sekä halutessaan pyrkiä yhdistystä hallinnoivaan hallitukseen.

Jäsenyydestä voi erota milloin tahansa halutessaan, jo maksettua jäsenmaksua ei kuitenkaan palauteta kuluvalta vuodelta.

Tilojen käyttömaksu ja käyttöoikeus

Jäsenmaksu korotetaan 2020 vuodelle 250€, koska nykyinen jäsenmäärä ei kata vuokrakuluja.

Tilojen käyttömaksu peritään tiloja säännöllisesti käyttäviltä yhdistyksen jäseniltä kevät- ja syyskausipohjaisesti. Suoritettu käyttömaksu antaa käyttöoikeuden talovastaavan osoittamaan harjoittelutilaan. Käyttöoikeus sisältää myös välineiden säilytysoikeuden harjoittelutiloissa tai talovastaavan osoittamassa varastointipaikassa. Tilojen käyttöoikeutta voi anoa vain yhdistyksen jäsen. Käyttöoikeus anotaan hallitukselta, se on henkilökohtainen ja sitä ei voi myydä eikä luovuttaa eteenpäin kolmannelle osapuolelle.

Tilavuokran maksamisen laiminlyönti aiheuttaa tilojen käyttöoikeuden menettämisen. Edelleen jos tilavuokraa ei ole maksettu huomautuslaskun eräpäivään mennessä, yhdistyksellä on oikeus ottaa haltuun maksun laiminlyöneen henkilön soittovälineet pantiksi suoritettua maksua vastaan. Jos tilavuokraa ei makseta kuluvan kauden loppuun mennessä, panttina olevat soittovälineet realisoidaan yhdistyksen toimesta, jolla katetaan sekä erääntynyt tilavuokra että syntyneet varastointi- myynti- ja sekalaiset kulut.

Yhdistyksellä on oikeus irtisanoa yksipuolisesti tilojen käyttöoikeus. Käyttöoikeuden voi menettää selkeistä toistuvista väärinkäytöksistä, tahallisesta vahingonteosta/varkaudesta tai maksamattomista tilavuokrista johtuen. Päätöksen käyttöoikeuden irtisanomisesta tekee aina yhdistyksen hallitus kuultuaan jäsentä, jonka käyttöoikeus on katkolla. Hallituksen tekemä päätös on lopullinen eikä siitä voi valittaa.

Tilojen käyttö ja hallinta

Tilojen päivittäinen käyttöaika Lankilan ja Pitäjänkeskuksen tiloilla klo 8.00 – 22.00. Poikkeustapauksissa (äänitykset, miksaukset, yhdistyksen järjestämät tilaisuudet)käyttöaikaa voidaan venyttää, jos toiminta ei aiheuta kohtuuttomia meluhaittoja ja häiriötä naapureille. Varsinainen soittotoiminta lopetetaan aina ilman poikkeuksia viimeistään klo 22.

Jokaiselle soittotilalle on valittu oma kämppävastaava. Kämppävastaava vastuualue kattaa esimerkiksi soittoaikataulut ja tilan järjestyksen ylläpito sekä valvonta. Kämppävastaavat koordinoivat paikallista toimintaa yhdessä talovastaavan kanssa, joka vastaa koko talon toiminnasta hallituksen edustajana. Talovastaava toteuttaa hallituksen laatimia suuntaviivoja ja on talon toimintaan liittyvissä asioissa yhteyshenkilö hallitukseen päin. Uudet jäsenet ja uudet bändit tiloihin hoidetaan aina talovastaavan kautta.

Tiloissa oleskelu on sallittu vain tilojen käyttömaksun maksaneille jäsenille. Sessio- ja koesoitot sekä muut vastaavat harrastukseen liittyvät vierailut suoritetaan tiloihin päästäneen ja käyttöoikeuden omaavan jäsenen vastuulla. Tilat on varattu jäsenten soitto- ja yhdistystoiminnan käyttöön, ei muuhun vapaa-ajan harrastetoimintaan.

Soitto- ja taukotilat pidetään siisteinä tilojen käyttäjien toimesta. Soittimet ja välineet sijoitetaan niin että yleisilme on siisti ja että tilaa pystyy käyttämään sille määrätty maksimimäärä yhtyeitä/soittajia. Yhdistys ei vakuuta tiloja, vaan ainoastaan hallinnoi niiden käyttöä. Soitin- ja välinevakuutukset hoitaa jokainen tilojen käyttäjä omille tavaroilleen itse.

Laittomien nautintoaineiden käyttö tiloissa on ehdottomasti kiellettyä, järjenkäyttöä muiden sallittujen nautintoaineiden kanssa edellytetään. Tiloissa ei saa oleskella päihtyneenä! Tupakointi on kielletty sisätiloissa, ulkoalueella se on sallittu sille varatuilla paikoilla.

Theme: Overlay by Kaira